NẮP CHỤP CAO SU THANH CÂN BẰNG TRƯỚC - QUESTER

NẮP CHỤP CAO SU THANH CÂN BẰNG TRƯỚC - QUESTER

  • Dòng xe: QUESTER 6x4 GWE 420, QUESTER 8x4 CGE 370, QUESTER 6x4 GWE 370, QUESTER 6x4 GWE 330, QUESTER 6x4 CWE 330, QUESTER 6x2 CDE 280, QUESTER 6x4 GWE 350 E5, QUESTER 6x4 CWE 350 E5, QUESTER 6x4 GWE 410 E5, QUESTER 6x4 GWE 460 E5, QUESTER 6x2 CDE 280 E5, QUESTER 8x4 CGE 350,
  • Nhóm phụ tùng: Khung Gầm
  • Mã phụ tùng: 540719Z00A
Giá bán lẻ đề xuất: 4,525,400 VNĐ