BU-LÔNG TẮC KÊ BÁNH TRƯỚC

BU-LÔNG TẮC KÊ BÁNH TRƯỚC

  • Dòng xe: CRONER 4x2 PKE 250, QUESTER 6x4 GWE 420, QUESTER 8x4 CGE 370, QUESTER 6x4 GWE 330, QUESTER 6x4 CWE 330, QUESTER 6x2 CDE 280, QUESTER 6x4 GWE 350 E5, CRONER 4x2 PKE 250 E5, QUESTER 6x4 CWE 350 E5, QUESTER 6x4 GWE 410 E5, QUESTER 6x4 GWE 460 E5, QUESTER 6x2 CDE 280 E5, QUESTER 8x4 CGE 350, QUESTER 8x4 CGE 330,
  • Nhóm phụ tùng: Khung Gầm
  • Mã phụ tùng: 5222364174
Giá bán lẻ đề xuất: 289,300 VNĐ

Sản phẩm liên quan