BẦU HƠI PHANH CẦU SAU THỨ 2, BÊN TRÁI

BẦU HƠI PHANH CẦU SAU THỨ 2, BÊN TRÁI

  • Dòng xe: QUESTER 6x4 GWE 420, QUESTER 8x4 CGE 370, QUESTER 6x4 GWE 370, QUESTER 6x4 GWE 330, QUESTER 6x4 CWE 330, QUESTER 6x4 GWE 350 E5, QUESTER 6x4 CWE 350 E5, QUESTER 6x4 GWE 410 E5, QUESTER 6x4 GWE 460 E5, QUESTER 8x4 CGE 350, QUESTER 8x4 CGE 330,
  • Nhóm phụ tùng: Khung Gầm
  • Mã phụ tùng: 5222842822
Giá bán lẻ đề xuất: 5,762,900 VNĐ

Sản phẩm liên quan