VÈ CHẮN BÙN SAU ( VÒM TRÊN) - ĐẦU KÉO QUESTER

VÈ CHẮN BÙN SAU ( VÒM TRÊN) - ĐẦU KÉO QUESTER

  • Dòng xe: QUESTER 6x4 GWE 420, QUESTER 6x4 GWE 370, QUESTER 6x4 GWE 330, QUESTER 6x4 GWE 350 E5, QUESTER 6x4 GWE 410 E5, QUESTER 6x4 GWE 460 E5,
  • Nhóm phụ tùng: Thân Vỏ
  • Mã phụ tùng: 781019Z02A
Giá bán lẻ đề xuất: 4,128,300 VNĐ

Sản phẩm liên quan