LỌC NHỚT ĐỘNG CƠ 5 LÍT, 8 LÍT

LỌC NHỚT ĐỘNG CƠ 5 LÍT, 8 LÍT

  • Dòng xe: CRONER 4x2 LKE 210 , CRONER 4x2 PKE 250, QUESTER 6x4 GWE 330, QUESTER 6x4 CWE 330, QUESTER 6x2 CDE 280, QUESTER 6x4 GWE 350 E5, CRONER 4x2 PKE 250 E5, QUESTER 6x4 CWE 350 E5, QUESTER 6x2 CDE 280 E5, CRONER 4x2 LKE 210 E5,
  • Nhóm phụ tùng: Động Cơ - Hộp Số
  • Mã phụ tùng: 5223958455
Giá bán lẻ đề xuất: 1,081,300 VNĐ