GÒ MÁ LƯỚT GIÓ BÊN TRÁI (LOẠI LẮP TAI) - QUESTER

GÒ MÁ LƯỚT GIÓ BÊN TRÁI (LOẠI LẮP TAI) - QUESTER

  • Dòng xe: QUESTER 6x4 GWE 420, QUESTER 8x4 CGE 370, QUESTER 6x4 GWE 370, QUESTER 6x4 GWE 330, QUESTER 6x4 CWE 330, QUESTER 6x2 CDE 280, QUESTER 6x4 GWE 350 E5, QUESTER 6x4 CWE 350 E5, QUESTER 6x4 GWE 410 E5, QUESTER 6x4 GWE 460 E5, QUESTER 6x2 CDE 280 E5, QUESTER 8x4 CGE 350, QUESTER 8x4 CGE 330,
  • Nhóm phụ tùng: Thân Vỏ
  • Mã phụ tùng: 792009Z00A
Giá bán lẻ đề xuất: 2,271,500 VNĐ

Sản phẩm liên quan