CHỐT KHOÁ NẮP LỌC GIÓ - QUESTER

CHỐT KHOÁ NẮP LỌC GIÓ - QUESTER

  • Dòng xe: QUESTER 6x4 GWE 420, QUESTER 8x4 CGE 370, QUESTER 6x4 GWE 370, QUESTER 6x4 GWE 330, QUESTER 6x4 CWE 330, QUESTER 6x2 CDE 280, QUESTER 6x4 GWE 350 E5, QUESTER 6x4 CWE 350 E5, QUESTER 6x4 GWE 410 E5, QUESTER 6x4 GWE 460 E5, QUESTER 6x2 CDE 280 E5, QUESTER 8x4 CGE 350,
  • Nhóm phụ tùng: Thân Vỏ
  • Mã phụ tùng: 165919Z00A
Giá bán lẻ đề xuất: 62,700 VNĐ

Sản phẩm liên quan

BỘ ỐP VIỀN XE UD

BỘ ỐP VIỀN XE UD

Mã: 5223923322 9,520,500đ
GIẢM XÓC CẦU SAU

GIẢM XÓC CẦU SAU

Mã: 5223210559 4,150,300đ
 GIẢM XÓC CABIN (TRƯỚC)

GIẢM XÓC CABIN (TRƯỚC)

Mã: 5223670578 3,133,900đ
GIẢM XÓC CẦU TRƯỚC

GIẢM XÓC CẦU TRƯỚC

Mã: 5223656623 3,670,700đ
GIẢM XÓC CABIN (SAU)

GIẢM XÓC CABIN (SAU)

Mã: 5223670583 2,424,400đ
BỘ TY NÂNG HẠ CABIN

BỘ TY NÂNG HẠ CABIN

Mã: 5223890468 7,111,500đ