BỘ TRỢ LỰC CÓ XY LANH LY HỢP DƯỚI (DÙNG CHUNG)

BỘ TRỢ LỰC CÓ XY LANH LY HỢP DƯỚI (DÙNG CHUNG)

  • Dòng xe: CRONER 4x2 LKE 210 , CRONER 4x2 PKE 250, QUESTER 6x4 GWE 420, QUESTER 8x4 CGE 370, QUESTER 6x4 GWE 370, QUESTER 6x4 GWE 330, QUESTER 6x4 CWE 330, QUESTER 6x2 CDE 280, QUESTER 6x4 GWE 350 E5, CRONER 4x2 PKE 250 E5, QUESTER 6x4 CWE 350 E5, QUESTER 6x4 GWE 410 E5, QUESTER 6x2 CDE 280 E5, CRONER 4x2 LKE 210 E5, QUESTER 8x4 CGE 350,
  • Nhóm phụ tùng: Động Cơ - Hộp Số
  • Mã phụ tùng: 307059Z00B
Giá bán lẻ đề xuất: 3,942,400 VNĐ