BỘ ỐP VIỀN XE UD

BỘ ỐP VIỀN XE UD

  • Dòng xe: QUESTER 6x4 GWE 420, QUESTER 6x4 GWE 330, QUESTER 6x4 CWE 330, QUESTER 6x2 CDE 280, QUESTER 6x2 CDE 280 E5, QUESTER 8x4 CGE 330,
  • Nhóm phụ tùng: Thân Vỏ
  • Mã phụ tùng: 5223923322
Giá bán lẻ đề xuất: 9,520,500 VNĐ

Sản phẩm liên quan

BỘ ỐP VIỀN XE UD

BỘ ỐP VIỀN XE UD

Mã: 5223923322 9,520,500đ
GIẢM XÓC CẦU SAU

GIẢM XÓC CẦU SAU

Mã: 5223210559 4,150,300đ
 GIẢM XÓC CABIN (TRƯỚC)

GIẢM XÓC CABIN (TRƯỚC)

Mã: 5223670578 3,133,900đ
GIẢM XÓC CẦU TRƯỚC

GIẢM XÓC CẦU TRƯỚC

Mã: 5223656623 3,670,700đ
GIẢM XÓC CABIN (SAU)

GIẢM XÓC CABIN (SAU)

Mã: 5223670583 2,424,400đ
BỘ TY NÂNG HẠ CABIN

BỘ TY NÂNG HẠ CABIN

Mã: 5223890468 7,111,500đ