BẦU PHANH HƠI CẦU SAU THỨ 2

BẦU PHANH HƠI CẦU SAU THỨ 2

  • Dòng xe: QUESTER 6x4 GWE 420, QUESTER 6x4 GWE 330, QUESTER 6x4 CWE 330, QUESTER 6x2 CDE 280, QUESTER 6x4 GWE 350 E5, QUESTER 6x4 CWE 350 E5, QUESTER 6x4 GWE 410 E5, QUESTER 6x4 GWE 460 E5, QUESTER 6x2 CDE 280 E5, QUESTER 8x4 CGE 350, QUESTER 8x4 CGE 330,
  • Nhóm phụ tùng: Khung Gầm
  • Mã phụ tùng: 5222842823
Giá bán lẻ đề xuất: 5,762,900 VNĐ

Sản phẩm liên quan